Essex County Youth Soccer Association

Boxford STARS - Grade 4 G - Regional - Group 6

Schedule
Grade 4 G - Regional - Group 6
04/27/2019       12:00 pm      
Lynnfield Field 12
  Lynnfield Lazers     VS.     Middleton Force
04/27/2019       1:30 pm      
Swampscott Field 3
  Swampscott Fireflies     VS.     Topsfield LIGHTNING
04/27/2019       1:30 pm      
Lynnfield Field 12
  Lynnfield Sirens     VS.     Boxford STARS
05/04/2019       1:30 pm      
Lynnfield Field 12
  Lynnfield Lazers     VS.     Lynnfield Sirens
05/04/2019       1:30 pm      
Boxford Field 10
  Boxford STARS     VS.     Swampscott Fireflies
05/04/2019       3:00 pm      
Middleton Field 5b
  Middleton Force     VS.     Topsfield LIGHTNING
05/05/2019       10:30 am      
Lynnfield Field 10
  Lynnfield Sirens     VS.     Swampscott Fireflies
05/08/2019       6:00 pm      
Boxford Field 10
  Boxford STARS     VS.     Lynnfield Lazers
05/11/2019       10:30 am      
Swampscott Field 3
  Swampscott Fireflies     VS.     Lynnfield Lazers
05/11/2019       10:30 am      
Topsfield Field 1
  Topsfield LIGHTNING     VS.     Boxford STARS
05/11/2019       10:30 am      
Lynnfield Field 10
  Lynnfield Sirens     VS.     Middleton Force
05/18/2019       10:30 am      
Topsfield Field 1
  Topsfield LIGHTNING     VS.     Lynnfield Lazers
05/18/2019       3:00 pm      
Swampscott Field 3
  Swampscott Fireflies     VS.     Lynnfield Sirens
05/18/2019       4:30 pm      
Middleton Field 5b
  Middleton Force     VS.     Boxford STARS
06/01/2019       12:00 pm      
Topsfield Field 1
  Topsfield LIGHTNING     VS.     Swampscott Fireflies
06/01/2019       1:30 pm      
Boxford Field 10
  Boxford STARS     VS.     Lynnfield Sirens
06/01/2019       3:00 pm      
Middleton Field 5b
  Middleton Force     VS.     Lynnfield Lazers
06/08/2019       12:00 pm      
Swampscott Field 3
  Swampscott Fireflies     VS.     Middleton Force
06/08/2019       1:30 pm      
Lynnfield Field 12
  Lynnfield Sirens     VS.     Topsfield LIGHTNING
06/08/2019       3:00 pm      
Lynnfield Field 12
  Lynnfield Lazers     VS.     Boxford STARS
League Management Software by ManageYourLeague.com - Organization, League, Team, Sport - Registration, Scheduling, Officials, Volunteers